Proč dát šanci bylinám v roce 2023

Bylinoznalectví a jeho přínos po tisíce let

Bylinky obsahují účinné léčivé látky s prokázanými výsledky, výzkumem a úspěchy po tisíce let. Na rozdíl od léků a léčiv s chemickým základem. Jejich podávání je snazší, čistčí a přívětivější k přírodě i člověku, především ale bezpečnější než jakákoliv chemie! Na rozdíl od léčiv nepřináší kromě úlevy a léčivých výsledků žádné vedlejší účinky (většina léčiv a léků) , destrukturalizaci organismu (kortikoidy a chemoterapie), závislosti (většina analagetik a antidepresiv). Po tisíce let jsme se my lidé a zvířata vyvíjeli stejně jako příroda tedy i byliny. Naše architektira lidského těla je tedy v sounáležitosti s tím, co roste kolem nás. Rozhodně ne s léky a umělými - syntetickými látkami, keré zná lidská civilizace sto let. Nikoliv tisíce a miliony jako "býlí" - flóru kolem nás.

Bylinkáři, celostní lékaři a léčitelé i světoví šamani upřednostňují bylinky pro jejich pozvolna působící účinky a výsledky. Pro jejich podporu přirozeného léčebného procesu organismu po dobu několika týdnů i měsíců s dlouhodobými nebo dokonce trvalými výsledky bez vedlejších účinků. Bez budoucích závislostí a útrap. 

Ne nadarno říkaly už naše babičky, "dostaneš jeden lék a do pěti let jich máš deset a jsi otrok, lidská troska". Obzvlášť v dnešní době nám stojí za to přemýšlet, proč nám lékaři, obří farmakokoncerny a jejich reklamy, mnohdy Fake news a tzv. koupení influenceři, blogeři, vlogeři a "dobrovolníci" nabízí potravinové doplňky, léčiva, léky na cokoliv? Zhrozila jsem se při Tv reklamě, kde malá holčička polyká lžíci sirupu, aby měla chuť k jídlu!  Přemýšlejme o sobě jako o té osobě, kterou bychom měli milovat, pečovat o ni, velmi zvažovat, co jí nabídnout, když chceme předcházet trápení nebo nemoci a nebo, když už nemoc přijde. Máme jen jedno tělo, jednu mysl a jednu duši. Všechny tyto tři části spolu musí vycházet celostně. A my bychom se o ně měli  celistvě starat s láskou a pokorou. Vždyť nám slouží celý náš pozemský život.  

Dlouhodobé užívání bylin komplexně tedy vnitřně, aplikací obkladů, koupelemi přes kůži ale i aromaterapií přináší tzv. mikrocirkulaci organismu, uvolňuje neuroreceptory, svaly, napětí. Aktivuje lymfu a krevní oběh. Zlepšuje tak prokrvení léčebných orgánů, systému který vás trápí. Při užívání bylin se vytváří zpětná biologická vazba s životně důležitými orgány a se všemi částmi nervové soustavy. Také se obnovuje homeostáze organismu včetně endokrinologického systému. Podporuje  tak produkci vlastních léčivých látek například pro podporu kognitivních funkcí - endorfinů, neuropeptidů. 

V čem je síla a světová jedinečnost BIO Levandule Chodouňské?

Obsahuje kromě základních prvků levandule lékařské (terpeny, flavonoidy, linalylacetáty, nerol, borneol, geraniol, isoborneol, geraniol, lonalol, cineol, kafr a dalších 30 složek, tříslovin, antokyanů, hořčinů a pryskyřice) také minerály: vápník, hořčík, zinek.

Od Hippokrata považována za královnu bylin (desinfekční, sedativní účinky, antiseptické, antioxidant, antivirotikum, antibiotikum, přírodní sladidlo, dynamicky regeneruje veškeré problémy nervové a trávící soustavy a v důsledku toho (chod neuro receptorů popsaných s neuropeptidy Candace B. Pert americkou vědkyní jako naše duše (1984 objevila opiátový receptor, buněčné vazebné místo pro endorfiny v mozku.) příznivě ovlivňuje chod všech systému a orgánů v těle (dýchací, endokrinní, limbický, pohybový, kardiovaskulární….

Na území současného Barrandien geoparku, v jehož srdci naše BIO pole leží, jej přinesli Keltové v rámci stěhování národů v 10. století př. n. l. Bohužel Keltové, jak víme, doposud neprobádaní /BBC dokumenty postupně přináší nová fakta každý rok /byli to skvělí pěstitelé a bylinkáři.

Pro odborníky

Bylo provedeno několik výzkumů k objasnění mechanismu účinku levandule v neuronálních tkáních. Levandule inhibovala lipopolysacharidem indukovanou zánětlivou reakci v lidských monocytových THP-1 buňkách, která by mohla souviset s expresí HSP70 [39]. Antioxidační a relativně slabá cholinergní inhibice byla popsána u levandule [38, 40] a linaloolu [41–43]. Linalool inhiboval uvolňování acetylcholinu a mění funkci iontového kanálu na nervosvalovém spojení [44]. Tato zjištění ukazují, že několik cílů relevantních pro léčbu Alzheimerovy choroby; anticholinergní, neuroprotektivní a antioxidační aktivity lze nalézt v levanduli.

]. Předpokládá se, že cholinergní systém hraje roli v analgetickém, anxiózním, antidepresivním a antikonvulzivním účinku levandule.

Úzkost, deprese a levandule

Levandule se používala při léčbě úzkostných poruch a souvisejících stavů. Byly identifikovány tři klinické studie, které zkoumaly účinnost orálního levandulového oleje (silexan; esenciální olej vyrobený z levandulových květů parní destilací), podávaného jednou denně v dávce 80 mg/den, u subsyndromální (smíšené) úzkostné poruchy a generalizované úzkostná porucha a také neklid a agitovanost. Anxiolytický účinek levandule byl lepší než placebo u 221 pacientů trpících úzkostnou poruchou.

Nespavost a levandule

Levandule byla navržena jako vynikající přírodní prostředek k léčbě nespavosti a zlepšení kvality spánku. Jednoduše zaslepené randomizované studie zkoumající účinnost levandulového zápachu na kvalitu spánku ukázaly, že levandule zlepšila průměrné skóre kvality spánku u patnácti zdravých studentů [74], u šedesáti čtyř pacientů s ischemickou chorobou srdeční [75] a u 34 pacientů. ženy středního věku s nespavostí [76]. Deset jedinců s nespavostí, ověřených skórem 5 a více v Pittsburghském indexu kvality spánku (PSQI), bylo léčeno levandulovým zápachem. Šest až osm kapek levandulového oleje přidaných každou noc do kazety zlepšilo skóre PSQI o -2,5 bodu. Výraznější zlepšení bylo pozorováno u žen a mladších účastníků. Mírnější nespavost se také zlepšila více než těžká 

Zdroje: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440/

andelske_kapky_v_peri

Doprava zdarmapři nákupu nad 700 Kč
Free shippingon purchases over 700 CZK
Expedice do 24 hodin
Expedition during 24 hours
BIO certifikace
ORGANIC certification
FSC certifikace100% kompostovatelný obal
FSC certification

Akce v Levandulovém údolí

Events in Lavander Valley

levandulové údolí levandulové údolí
levandulové údolí