Tipy na výlety v okolí

Vrch Velíz u Kublova

Vrch Velíz leží nedaleko od vesničky Kublov. Zajímavostí tu najdeme mnoho. Vyvěrá zde pramen vody, který má v zimě i v létě stejnou teplotu. Samotný Velíz je posvátné místo slovanského boha Veles – bůh zemědělství, bohatství, ochránce skotu. Byl přiřazován do podsvětí, které bylo znázorněno jako louka, kde se pasou lidské duše. Na samém vrcholu je symbolická socha boha. Čeká vás krásná procházka na vrchol i po něm samotném se zajímavou atmosférou a s výhledem do okolí.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Skryjská jezírka

Skryjská jezírka patří mezi chlouby Křivoklátska. Nejhezčí je krásná procházka od vesnice Skryje, která jsou mimochodem známa nalezištěm zkamenělin, zvláště trilobitů, kde najdete i muzeum. V okolí vesnice není tak těžké najít na kamenech zkamenělinu trilobit. Cesta k samotným jezírkům vás okouzlí krásnou krajinou. Jezírka spadají pod CHKO Křivoklátsko, leží na Zbirožském potoce a je to vyhledávané místo klidu a odpočinku.

Křivoklát 

Majestátný hrad, který byl postaven ve 12. Století. Čas v dospělosti, tak i v dětství zde trávil Karel IV. Hrad je zapsán jako národní kulturní památka. Prohlídka hradu jistě zaujme každého příznivce historie, která je zde velmi bohatá. Hrad se stal i často navštěvovaným místem pro filmaře. Natáčely se zde filmy, jako například Tři veteráni, Třetí princ, Jak se budí princezny, Anděl páně nebo Honza málem králem. Samozřejmě procházky po okolí, které jsou značeny turistickými značkami, jsou příjemné pro odpočinek s krásnými výhledy na tento hrad.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Týřov

Týřov je zřícenina hradu v CHKO Křivoklátsko, ke které se pojí nejedna pověst. Cesta ke zřícenině vede od vesnice Skryje s nádhernými výhledy na řeku Berounku.  Cesta podél řeky, které se říká Opičí stezka, zaujme jistě každého. Samotný výstup ke zřícenině pocítí i zkušený turista, ale ten úžasný výhled na vrcholu je fascinující. Na vrcholu vás čeká zřícenina hradu Týřov se zajímavou, i když ne vždy šťastnou minulostí a výhled do okolí Křivoklátských hvozdů, řeky Berounky a okolních kopců. Týřov byl ve své době největším hradištěm na našem území.

Velká Buková

Příjemnou zastávkou v Křivoklátsku je jistě rozhledna Velká Buková. Parkoviště naleznete hned pod rozhlednou. Rozhledna měří 15 metrů a na její vrchol vede 72 schodů. Na vrcholu rozhledny uvidíte národní přírodní rezervaci Týřov a Velká Pleš.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Vraní Skála

Vraní skála se tyčí v lesích nad obcí Svatá. Procházka ke skále vede krásným lesem po turistických značkách. Pod skalou je ohniště s přístřeškem a sezením. Výstup na samotnou skálu je velice dobrodružný. Jde se přímo po skále při přidržením zábradlí. Vraní skála je vyhlášena, jako jedna z nejhezčích vyhlídek v okolí. Na vrcholu uvidíte opravdu vše. Výhled na město Beroun, lom Čertovy schody, hrad Točník, lesy Křivoklátu, Hořovicko. 

Pokud se budete vracet směrem Králův dvůr, budete projíždět obcí Svatá směr Trubín. Pozastavte vůz hned po sjezdu kopce z obce Svatá. Je zde magický kopec, který vás při zařazení neutrálu v autě, vytáhne nahoru po silnici. 

Alkazar

Nádherná procházka mezi Berounem a Srbskem podél řeky Berounky. Na této cestě narazíte na skalní lemované obrazce, kde leží vápencový lom Alkazar. Uvnitř skal lze vejít do jeskyní, kde sídlí hojné počty netopýrů různých druhů. Bez vstupného v jakoukoliv hodinu se můžete do těchto jeskyní podívat. Určitě si předem připravte baterku, cesty bývalým lomem měří i 600 metrů. Tento vápencový unikát je velmi navštěvovaným místem, hlavně také proto, že cesta je vyhlášenou cyklostezkou, takže ideální pro pěší, kolečkové brusle, cyklisty, kočárky.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Karlštejn

Karlštejn je královský hrad v roce 1348 císařem a králem Karlem IV. Byl postaven jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Leží na vápencové skále, kde vyčnívá nad řekou Berounkou. Tento majestátný hrad nabízí několik prohlídkových okruhů, které jistě stojí za to si projít, každý si jistě vybere z široké nabídky. Cesta k hradu vede malebnou uličkou s několika obchůdky. Poblíž hradu je několik vyhlídkových míst na tento skvost Českého krasu.

Velká a Malá Amerika

Velká a Malá Amerika jsou zatopené vápencové lomy. Dovnitř šachet a štol dolů se smí pouze v otevřené dny avšak výhled a procházka kolem těchto lomů je nádherná. Pohled na obrovský vápencový lom s tyrkysovou průzračnou vodou je unikát. Pojí se zde ale legenda o zapomenutém nacistickém vojáku z 2. světové války Hans Hagenovi, který zde zůstal a dodnes unáší lidi do útrob šachet. Bylo známo pár případů lidí, kteří se již nevrátili zpět, když navštívily šachty lomu Velká Amerika

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Vyhlídky na Berounku

Okolí řeky Berounky je spousta krásných vyhlídkových míst, ze kterých je vidět, jak se řeka vine naším krajem. Však o této řece psal Ota Pavel své knihy, a na které strávil mnoho času. Slavný přívoz a chalupa strejdy Proška je stále k vidění. Nádherné jsou ale především vyhlídky na tuto řeku.

Vyhlídka u kříže - Korno
Vyhlídka Na Plazu
Vyhlídka Na Plasích
Čertova skála u Týřova
Srbsko
Tetínská vyhlídka

Kotýz, Axamitova brána, Jelínkův most

Kotýz leží v CHKO Český kras. Je vyhlášen svými nálezy z doby bronzové. Dle legendy ho pojí název dle bohyně Kotos. Při výstupu ze západní strany narazíte na Axamitovu bránu. Je to skalní útvar připomínající bránu. 

Na vrcholu Kotýzu u jedné strany okraje je Jelínkův most. Je to přírodní most přes puklinu hlubokou 9 metrů. Výklenkům skal Kotýzu se říká Sloní hlavy. Cesta na vrchol od Havlíčkova mlýna nadchne jistě každého sportovce a zkušeného turistu.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Koukolova hora

Koukolova hora je posvátné místo nedaleko Zdic. Cesta od malého parkoviště u rozcestí pěticestí není dlouhá. Pod vrcholem se nachází jeskyně dlouhá 65 metrů. Ikonickou kapličku nechal vystavět na vrcholu rektor Univerzity Karlovy Antonín Karel Mudroch. Na vrcholu se můžete porozhlédnout po okolí, najdete zde i sezení.

Plešivec

Plešivec se svou Čertovou kazatelnou je nádherné místo s výhledem do okolní krajiny. Při výstupu na vrchol se nezapomeňte zastavit u Viklanu. Viklan je obrovský balvan vzniklý zvětráváním. Na jižní straně Plešivce můžete najít malé Smaragdové jezírko. Samotný vrchol Vás jistě uchvátí a to především pohledem do kraje. Na Plešivci se nacházelo jedno z největších hradišť z doby pozdní doby bronzové. Místo je spojováno s mýtickou postavou Fabiánem. Fabián je vlastně duch, pán Brd a jejich ochránce.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Tetín

Místo a název jsou spojovány s pověstmi o Krokovo dceři Tetě, ale hradiště, možná spíše dvorec, byl postaven pro kněžnu Ludmilu, jejíž tělo bylo zde dle pověsti pohřbeno. Je to velice magické místo. Žil zde Václav Hájek z Libočan, který sepsal Kroniku českou. Pořádá se zde třídenní svatoludmilská pouť. Za hřbitovem naleznete zbytky hradiště a především nádherný výhled na město Beroun a řeku Berounku. 

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně jsou nejdelším jeskyním systém v Čechách. Jejich délka přesahuje 2 kilometry. Jeskyně jsou významný archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Vznikly v devonských vápencích starých až 410 miliónů let. Prohlídky jsou vedeny průvodci. Listopad  - Březen mají jeskyně zavřeno. Fotografovat se zde může pro osobní potřeby a to bez blesku. Jistě se nezapomeňte projít po okolí Koněpruských jeskyň. Najdete zde výhledy do krajiny, a další vápencové lomy. Nově je zde otevřen Dům přírody Českého krasu.

Tipy na výlety
Tipy na výlety

Sv. Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou je malá vesnice nedaleko Berouna. Již při příjezdu do vesnice spatříte vyčnívající skálu. Tato dominanta masivního vápencového útvaru je výjimečné místo. Přibližně v polovině cesty k vyhlídce u kříže na vrcholu skály stojí barokní kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1714. Na vrcholu skály je postaven kříž, kde kdysi bývalo hradiště. V samotné obci se nachází Kostel Narození svatého Jana Křtitele s jeskyní svatého Ivana.  Jeskyně je zdobena původní krápníkovou výzdobou. Vedle kostela vyvěrá pramen vody, který je léčivý. Pramen svatého Ivana.

Točník a Žebrák

Hrad Točník, který je státním hradem, byl postaven jako malý lovecký hrádek. Až po vyhoření dolního hradu Žebrák, po roce 1395, byl postaven majestátný hrad Václavem IV. Hrad nikdy nebyl dobyt zvenku, ale bohužel zevnitř místními lidmi, kteří se schovávali během třicetileté války před Švédy. Hrad poutá k nádherným procházkám, výhledům a především historickým prohlídkám na hradě. Pod most, který vede ke hradu, byli umístěni do výběhů dva medvědi. Původně na hradě vždy byli, poté byli ale převezeni a nyní po několika letech se tato tradice vrátila zpět na hrad. Státní hrad Žebrák je již, naopak od Točníku, zříceninou. Hrad Žebrák byl původně postaven jako strážní hrad na cestách ke Křivoklátu a Zbirohu. Král Karel IV. na tento hrad zanevřel, neboť zde zemřel jeho prvorozený syn Václav. Po vyhoření hradu a rezignací na jeho opravu je nyní hrad zřícenou. Výhled z věže do okolí a na protější hrad Točník je však krásný. Stěny zříceniny připomínají ne zrovna šťastnou historii hradu.

Tipy na výlety
levandulové údolí