Cesty k sobě – Necháme si ukrást naše mistrovství zdraví?

Navraťme se k sobě samým a našemu bohatství.

00:00 - Úvod
01:16 - Pěstování
02:26 - Procedury
04:10 - Naturopatie
08:16 - Stezka všemi smysly
09:19 - Menu
10:36 - Spolupráce
13:11 - Co je největší klenot?
16:20 - Střední třída
19:12 - Fungování společnosti
20:38 - Naše bohatství
25:00 - Doba
29:00 - Vládnout a ovládat
34:00 - Zdravá společnost
36:54 - Vlády
37:40 - Májové stezky

41:03 - Vztahy, Vazby
44:51 - Patrioctví, Bio

52:29 - Závěr

levandulové údolí