S radostí oznamujeme, že Lucie Kuchťáková se stala novou členkou našeho týmu v Levandulovém údolí. 🌿

Lucie Kuchťáková je odbornicí s bohatými zkušenostmi v oblasti speciální pedagogiky a osobního rozvoje. Vystudovala Fakultu speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala titul Mgr. v oborech etopedie, psychopedie, integrativní speciální pedagogika, edukace jedinců s poruchami učení a chování, pedagogika a psychologie, a speciální pedagogika pro učitele.

Lucie má rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi s různými specifickými potřebami, včetně těch s autismem a kombinovaným postižením. Její profesní dráha zahrnuje pozice jako asistentka v ordinaci lékaře zabývajícího se alternativní medicínou, osobní asistentka, vychovatelka, učitelka v malotřídní škole i ve speciální škole, a speciální pedagožka na druhém stupni základní školy praktické. Od roku 2011 působí jako ředitelka základní školy.

Kromě svého hlavního zaměření na speciální pedagogiku se Lucie věnuje také osobnímu rozvoji a alternativním přístupům k životu. Absolvovala roční školu čichu, kurz aromaterapie, a dvouletý kurz šamanských meditací. Aktuálně se vzdělává v oblasti anatomie lidské mysli a plánuje se zúčastnit kurzu zaměřeného na hormonální harmonii a slovanskou ženskou jógu.


levandulové údolí